Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)

Europa voorziet* in de bescherming van geografische benamingen die een link hebben met een bepaald grondgebied met als doel de traditionele productiemethoden te beschermen en de kwaliteit van het product te garanderen. In Vlaanderen hebben momenteel zes soorten jenever een beschermde benaming. Elk van deze beschermde benamingen wordt ondersteund door een productdossier dat de voorwaarden en eigenschappen samenvat waaraan elke jenever moet voldoen vooraleer hij vermarkt mag worden:

*Verordening (EG) Nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken  (tekst Vlaanderen.be)